搜索

شان هایی گوان، دروازۀ نخست جهان

发布时间:2023-05-10 14:58 作者:admin 点击: 【 字体:

شان هایی گوان، دروازۀ نخست جهان

نویسنده: مجتبی پویا

رشته کوهی نه چندان مرتفع، هوای شرجی، باد خنک و دلپذیر، توصیفی مفید و مختصر از نام شان هایی گوان، به ترتیب هجا به معنی کوه، دریا و دروازه، نام بخشی از شهر چین هوانگ دائو در حدود 380 کیلومتری از شرق پکن در ساحل دریای بو هایی، جایی است که دیوار بزرگ و معروف چین تا 24 متر درون آب دریا می رود. این بخش از دیوار چین «سر اژدها» نامیده می شود و نقطۀ شروع دیوار محسوب می شود.

صبح ساعت هفت و نیم همراه با گروهی از خبرنگاران چینی و خارجی رادیو بین المللی چین، سی آر آی آنلاین، شبکۀ استانی تلویزیون هه بِی و چند رسانۀ دیگر چین، از حوالی غرب پکن با اتوبوس راه می افتیم و پس از طی چهار ساعت، حدود ساعت دوازده به شهر چین هوانگ دائو و مشخصاً بخش شان هایی گوان می رسیم. پس از صرف ناهار، مقامات بخش شان هایی گوان و شهر چین هوانگ دائو در جلسه ای رسمی شرح مفصلی از فعالیتهای اخیر در راستای آماده سازی و توسعۀ شهر با هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی ارائه می کنند.

شهرک "سر آژها" مبدا دیوار بزرگ

جذب گردشگر همواره به معنی پذیرایی هر چه بیشتر از جمعیتی فراتر از جمعیت محلی است و به این ترتیب خدمات شهرها و اماکن جاذب گردشگر باید پاسخگوی موج جمعیت مهمان در فصلهای مختلف باشد. از این رو مقامات و مسؤولان شهر از پایه ترین خدمات مهمان پذیر مانند ساخت شمار زیادی دستشویی در محلهای مناسب و پربازدید، رستوران، هتل و غیره گرفته تا استخدام کارگران و کارمندان مسؤول خدمات مناسب را هدف خود قرار داده و چهرۀ نوینی به این بخش تاریخی و فرهنگی استان هه بِی داده اند.

ساحل زیبا و هوای دلپذیر حتی تا اواسط ماه سپتامبر که شنا کردن در آب دریایی بو هایی را ممکن می کند، ظاهر تمیز کوچه ها، مغازه ها، رستورانها و خیابانهای قسمت قدیمی بخش شان هایی گوان، حضور پرشمار گردشگران داخلی و خارجی روی دیوار چین و ساحل پر از شنهای طلایی و تمیز را توجیه می کند.

ساحل زیبا

مسیرهای گردشگری به گونه ای طراحی شده که طی آن گردشگران می توانند با هنرهای محلی و باستانی و مردمی چین مانند رقص اژدها همراه با موسیقی و آواز، رقص شیر و حرکات آکروبات، اجرای نمایشهایی دربارۀ تاریخ این بخش از دیوار چین، اجرای تئآتر سایه، نقاشی و ساخت عروسکهای پوستی تئآتر سایه، خطاطی چینی و غیره آشنا شده و از قدم زدن در یک موزۀ زندۀ تاریخی و فرهنگی لذت ببرند.

سراسر دیوار چین در طول تاریخ به دست سلسله های مختلفی، و در دوره هایی حتی، هر بخش آن به دست سلسلۀ مستقلی از سلسلۀ متعدد امپراطوری چین به طور همزمان ساخته شده و تاریخ و اسباب و دلائل متعددی دارد. در بخشی از تاریخ این بخش از دیوار چین، امپراطوری چین را از خارج کشور جدا می کرده و از این رو دروازه ای رو به خارج داشته که ورود و خروج صلح آمیز و غیرنظامی را در حضور نگهبانان و مرزداران ممکن می ساخته است. حضور نگهبانان و مرزبانان و افرادی که باید برای آنها خدمات می داده اند، مانند باربران، آشپزان، سواران، اعضای خانوادۀ آنان و بسیاری مردم دیگر که به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر زندگی در این بخش از چین آن زمان می شده اند، موجب ایجاد شهرکی با چند قسمت مجزا ولی متصل به هم شده است که امروزه مجموعۀ شان هایی گوان را تشکیل می دهد.

رقص اژدها

阅读全文
返回顶部